Kamerbrief minister Herijking sturing funderend onderwijs

Minister Marielle Paul heeft op 4 april een brief verstuurd aan de 2e kamer – Herijking sturing funderend onderwijs – waarin zij verschillende denkrichtingen en scenario’s beschrijft om de sturing van het funderend onderwijs te verbeteren. Het gaat daarbij om verschillende onderliggende sturingskeuze waarover het debat kan worden gevoerd. In deze fase is nog geen sprake van een doorwrochte analyse en uitwerking. Wel heeft het er de schijn van dat er voor het eerst sinds 1994 (Scheveningse beraad) serieus wordt nagedacht over een andere rol voor de Rijksoverheid voor wat betreft de sturing van het onderwijs.

Kunt u geen accountant vinden?

Het blijkt steeds moeilijker voor schoolbesturen om een accountant te vinden. Veel accountants stoten hun onderwijsklanten af. VOS-ABB heeft hierover aan de bel getrokken bij de PO- en VO-raad. Dit gegeven wordt nu opgepakt. Om beter zicht te krijgen op het probleem vragen zij om deze enquĂȘte in te vullen.

Onrust binnen Vlaams onderwijs over rapport commissie van wijzen

In december 2023 verscheen het rapport van de Commissie van Wijzen, ook wel de Commissie Van Damme genoemd, naar de voorzitter ervan. De Commissie had als opdracht een moderne langetermijnvisie op het lerarenberoep en de lerarenloopbaan te ontwikkelen. Ook in Vlaanderen is er sprake van een serieus lerarentekort.

Het is een interessant en gedegen rapport dat dieper ingaat op de professie van het leraarschap, taakbeleid, de pedagogische opdracht en de rol van directies en schoolbesturen. Ook wordt ingegaan op een nieuwe systematiek van bekostiging. Het rapport doet zeer veel stof opwaaien bij onze zuiderburen. Interessant is vooral de vernietigende kritiek die het ACOD-onderwijs (vakbond voor het onderwijs) heeft op het rapport. Vergelijk deze kritiek met de reactie van de Vlaamse overheid