Dienstverlening

Wat doen we?

SynTrans concentreert zich op een zorgvuldig samengesteld en compact dienstenpakket. Dit betekent focus op actuele thema’s in het primair en voortgezet onderwijs. Het woord ‘actueel’ verwijst enerzijds naar vragen vanuit overheid en politiek en anderzijds naar behoeften die onderwijsorganisaties zelf op dit moment hebben. Bovendien is ons dienstenpakket zo ingericht dat er verschillende maar wel samenhangende onderdelen te onderscheiden zijn. De opdrachtgever voert zelf regie over samenstelling en omvang van ieder onderdeel en over de mate waarin SynTrans wordt betrokken.

De diensten van SynTrans en de invulling daarvan zijn niet een jarenlang vaststaand gegeven. Het aanbod beweegt mee met de actualiteit van het onderwijsveld en de wetgever. Hetzelfde geldt voor de expertise van SynTrans. Ook deze ontwikkelt zich mee met de inzichten, vragen en opdrachten die op een bepaald moment aandacht vragen.

In de menubalk zie je de trajecten waarop SynTrans op dit moment de nadruk op legt.

Flow