Bestuursondersteuning

SynTrans ondersteunt en adviseert schoolbesturen binnen het primair- en voortgezet onderwijs in situaties waarbij (tijdelijk) behoefte is aan extra energie, kracht en expertise om een lastige situatie het hoofd te bieden, zodat daarna het een en ander weer voldoende hanteerbaar is voor bestuur en stafdiensten.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een scherpe kijk op de volgende aspecten:

 • Patronen in de organisatie die niet gemanaged worden
 • Waar is de zwakste schakel?
 • Betekenis van identiteit en eigenheid voor organisatielandschap (de ‘zijnswaarde’ en uniciteit)
 • Aansluiting op verandering die al gaande is
 • Organiseren van samenspel
 • Cultuur en gedrag
 • Wie zijn initiatiefnemers?

Het effect van onze inzet is:

 • Negatieve patronen zijn doorbroken
 • Systeemveiligheid is hersteld (in control zijn)
 • Focus bij leidinggevende op kwaliteit interacties in plaats van sturen (zaken bespreekbaar maken)
 • De zwakste schakels zijn versterkt
 • Informatiehuishouding functioneert op alle niveaus
 • De waan van de dag zit niet (meer) in de weg
 • Leren van fouten in plaats van doorrommelen op heilloze weg.