Fusie en instandhouding

Bestuurlijke- en scholenfusies

Een fusie kent vaak een evidente, rationele noodzaak, maar daarmee is niet automatisch de uitkomst en het proces in kannen en kruiken. Het begeleiden van een fusie tussen scholen of besturen is een intensief proces. Naast het bewaken van de benodigde formele stappen, is het vooral van belang dat de diverse geledingen niet alleen worden betrokken, maar ook eigenaar worden van het proces. Betrokkenheid en draagvlak zijn vanaf de start essentieel voor een succesvol verloop van het fusieproces.

De inzet van SynTrans is vooral gericht op het gezamenlijk vormgeven van het fusieproces en de te doorlopen stappen, zowel tussen de verschillende geledingen, als tussen de bestuurder(s) of schooldirectie(s). Naast de inzet op gezamenlijkheid heeft SynTrans ruime ervaring en kennis op het gebied van fusies en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving (fusietoets, wet primair onderwijs, wet medezeggenschap op scholen).

Instandhouding scholen Wanneer door leerlingendaling een van uw scholen onder de opheffingsnorm komt is het belangrijk om tijdig de gevolgen in kaart te brengen en te onderzoeken of het wenselijk is om de school open te houden. Daarbij speelt ook mee welke mogelijkheden tot instandhouding er

OLYMPUS DIGITAL CAMERA