Kansenongelijkheid in onderwijs

Kansengelijkheid of beter, het bevorderen van kansengelijkheid ziet SynTrans maatschappelijk gezien als een belangrijk issue. In een samenleving waar het sowieso lastig is om ongelijkheid in al z’n variaties beheersbaar te houden, geldt dat zeker voor ontwikkelkansen van kinderen. Kinderen en jonge mensen maximale ontwikkel- en opleidingskansen bieden in relatie tot hun kwaliteiten is een bouwsteen van ieder land en iedere samenleving.

Het is mooi gezegd, maar moeilijk en weerbarstig in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Politiek en overheid zoeken het al snel in structuren en budgetten. Dat kan zeker bijdragen Maar voor een onderwijsorganisatie en de daartoe horende scholen ziet SynTransveel meer belang in het gemeenschappelijk creëren van een concreet beeld waar je echt van invloed kan zijn. Of wel: wat zijn in je schoolorganisatie en/of school concrete zaken waarmee je met jouw invloed en aanpak kansengelijkheid bevordert? En hoe kan je die zaken onderdeel laten zijn van de visie die je hebt en het beleid dat je voert? Hoe zorg je ervoor dat wat je doet aan het bevorderen van kansengelijkheid, succesvol is en wel zodanig dat het je medewerkers succeservaringen geeft?

Zo zijn er in de overtuiging van SynTrans nog veel meer vragen die de weg wijzen naar de juiste focus op dit maatschappelijk zo belangrijke thema: waar kunnen wij als schoolorganisatie met onze scholen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid. Welke kleine en grote dingen moeten we doen en welke vooral laten? Daarbij is het besef van je (feitelijk) beperkte invloed als schoolorganisatie op dit maatschappelijke thema geen belemmering maar een uitdaging. De uitdaging om de eigen indicatoren van invloed concreet te maken.

SONY DSC