Onze aanpak

Voorbereiding en analyse

In dit traject wordt de huidige situatie besproken en analyseren we de beschikbare gegevens. Hier maken we een verslag van dat als basis dient voor de vervolgstappen die gezet moeten gaan worden om de geformuleerde doelstellingen te behalen.

Plan van aanpak

In dit traject worden de vervolgstappen aangegeven die gezet moeten worden om de gewenste doelstellingen te behalen, de invulling van de personele bezetting aan beide zijden en het tijdschema waarbinnen het proces wordt gerealiseerd.

Begroting

Per fase wordt een begroting gemaakt zodat vanaf het begin duidelijk is wat de kostenconsequenties van het project zijn. SynTrans hanteert een tarief tussen de €100 en 130,- per uur ex. btw.  Het tarief is mede afhankelijk van het type opdracht.

Uitvoering en tussentijdse evaluaties

Uitwerking van het plan van aanpak met daarbij de tussentijdse evaluaties om het project efficient te laten verlopen.

Eindevaluatie

Afronding van het project en het verwerken van feed-back op het proces. Eventuele vervolgstappen plannen om nieuwe situatie te monitoren.

Flow