Kamerbrief minister Herijking sturing funderend onderwijs

Minister Marielle Paul heeft op 4 april een brief verstuurd aan de 2e kamer – Herijking sturing funderend onderwijs – waarin zij verschillende denkrichtingen en scenario’s beschrijft om de sturing van het funderend onderwijs te verbeteren. Het gaat daarbij om verschillende onderliggende sturingskeuze waarover het debat kan worden gevoerd. In deze fase is nog geen sprake van een doorwrochte analyse en uitwerking. Wel heeft het er de schijn van dat er voor het eerst sinds 1994 (Scheveningse beraad) serieus wordt nagedacht over een andere rol voor de Rijksoverheid voor wat betreft de sturing van het onderwijs.