Kunt u geen accountant vinden?

Het blijkt steeds moeilijker voor schoolbesturen om een accountant te vinden. Veel accountants stoten hun onderwijsklanten af. VOS-ABB heeft hierover aan de bel getrokken bij de PO- en VO-raad. Dit gegeven wordt nu opgepakt. Om beter zicht te krijgen op het probleem vragen zij om deze enquĂȘte in te vullen.