Onrust binnen Vlaams onderwijs over rapport commissie van wijzen

In december 2023 verscheen het rapport van de Commissie van Wijzen, ook wel de Commissie Van Damme genoemd, naar de voorzitter ervan. De Commissie had als opdracht een moderne langetermijnvisie op het lerarenberoep en de lerarenloopbaan te ontwikkelen. Ook in Vlaanderen is er sprake van een serieus lerarentekort.

Het is een interessant en gedegen rapport dat dieper ingaat op de professie van het leraarschap, taakbeleid, de pedagogische opdracht en de rol van directies en schoolbesturen. Ook wordt ingegaan op een nieuwe systematiek van bekostiging. Het rapport doet zeer veel stof opwaaien bij onze zuiderburen. Interessant is vooral de vernietigende kritiek die het ACOD-onderwijs (vakbond voor het onderwijs) heeft op het rapport. Vergelijk deze kritiek met de reactie van de Vlaamse overheid