Bestuurlijke vormgeving/governance

SynTrans ondersteunt en adviseert schoolbesturen binnen het primair- en voortgezet onderwijs in situaties waarbij (tijdelijk) behoefte is aan extra energie, kracht en expertise om een lastige situatie het hoofd te bieden, zodat daarna het een en ander weer voldoende hanteerbaar is voor bestuur en stafdiensten.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een scherpe kijk op de volgende aspecten:

 • Patronen in de organisatie die niet gemanaged worden
 • Waar is de zwakste schakel?
 • Betekenis van identiteit en eigenheid voor organisatielandschap (de ‘zijnswaarde’ en uniciteit)
 • Aansluiting op verandering die al gaande is
 • Organiseren van samenspel
 • Cultuur en gedrag
 • Wie zijn initiatiefnemers?

Het effect van onze inzet is:

 • Negatieve patronen zijn doorbroken
 • Systeemveiligheid is hersteld (in control zijn)
 • Focus bij leidinggevende op kwaliteit interacties in plaats van sturen (zaken bespreekbaar maken)
 • De zwakste schakels zijn versterkt
 • Informatiehuishouding functioneert op alle niveaus
 • De waan van de dag zit niet (meer) in de weg
 • Leren van fouten in plaats van doorrommelen op heilloze weg.

Wat wij u bieden:

Betrokkenheid vanuit oprechte binding met onderwijs

De mensen van SynTrans hebben hart voor het onderwijs en helpen bestuurders en directie met overtuiging bij het oplossen van vraagstukken. Uiteindelijk doel: de leerling moet er beter van worden.

Standaardoplossingen bestaan niet; SynTrans biedt altijd maatwerk

Elk vraagstuk heeft een eigen oplossing nodig: standaardoplossingen kunnen voor een deel soelaas bieden maar om uiteindelijk tot de kern door te dringen is een eigen, specifieke aanpak nodig.

Kennis van onderwijs door eigen praktijkervaring

Vanuit jarenlange ervaring voor de klas en als directeur en bestuurder kunnen de mensen van SynTrans putten uit een zeer rijke praktijkervaring. Weten wat er speelt is van onschatbare waarde bij het oplossen van vraagstukken.

Opdrachtgever blijft altijd in the lead

SynTrans kiest er altijd voor om de opdrachtgever aan het roer te laten staan: hij of zij kiest en beslist. SynTrans helpt, adviseert, stuurt mee maar altijd “namens” en niet “in plaats van”.

Brede, beproefde ervaring in advisering

Naast praktijkervaring heeft SynTrans ruime advieservaring, opgedaan bij schoolbegeleidingsdiensten en bij het ministerie van OCW. Synergie van praktijk- en advieservaring levert een doorwrochter en efficiënter eindresultaat.

Tarieven, passend bij onderwijs als maatschappelijke instelling

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid past het SynTrans niet om gepeperde rekeningen te sturen. We rekenen een tarief waarmee we goed ons werk kunnen doen maar waarbij we rekening houden met de, in onze ogen, grenzen van het maatschappelijk toelaatbare.

Heeft u tijdelijk extra kracht nodig om een bestuurlijke uitdaging het hoofd te bieden?