Governance van samenwerkingsverbanden in het onderwijs

De start van Passend Onderwijs was een lastige. Aandacht ging vooral uit naar de inrichting van de nieuwe regio’s en het daarbij horende verloop van geldstromen. Gaandeweg blijkt nu dat gekozen bestuursvormen niet voldoen wat betreft scheiding van bestuur, toezicht en medezeggenschap.

De politiek onderkent dit dilemma. Voor de zomervakantie is een motie aangenomen waarin is opgenomen dat er voor elk samenwerkingsverband onafhankelijke toezicht moet komen. In het regeerakkoord wordt dat bevestigd. In situaties die minder éénduidig zijn qua aanpak en oplossing ontstaat het gevoel dat schoolbesturen soms eigen belang laten prevaleren boven het gezamenlijke. Het eigenaarschap van betrokken schoolbesturen is vaak ook niet helder. Dit resulteert in een afnemende betrokkenheid van het individuele schoolbestuur bij het geheel.

SynTrans heeft, vanuit de positie als bestuurder, de ins en outs van het samenwerkingsverband goed leren kennen. Daarbij is expertise opgebouwd in het leiden en begeleiden van projecten om te komen tot een passende governance voor samenwerkingsverbanden. In de trajecten van SynTrans is aandacht voor de juiste rol voor iedere betrokkene. Omdat deze rollen van elkaar verschillen, brengt SynTrans de juiste differentiatie aan. Resultaat van een traject door SynTrans betekent dat er sprake is van enerzijds een eigentijdse scheiding van bestuur, toezicht en medezeggenschap en anderzijds een voldoende commitment van de participerende schoolbesturen bij het geheel.

Wat wij u bieden:

Betrokkenheid vanuit oprechte binding met onderwijs

De mensen van SynTrans hebben hart voor het onderwijs en helpen bestuurders en directie met overtuiging bij het oplossen van vraagstukken. Uiteindelijk doel: de leerling moet er beter van worden.

Standaardoplossingen bestaan niet; SynTrans biedt altijd maatwerk

Elk vraagstuk heeft een eigen oplossing nodig: standaardoplossingen kunnen voor een deel soelaas bieden maar om uiteindelijk tot de kern door te dringen is een eigen, specifieke aanpak nodig.

Kennis van onderwijs door eigen praktijkervaring

Vanuit jarenlange ervaring voor de klas en als directeur en bestuurder kunnen de mensen van SynTrans putten uit een zeer rijke praktijkervaring. Weten wat er speelt is van onschatbare waarde bij het oplossen van vraagstukken.

Opdrachtgever blijft altijd in the lead

SynTrans kiest er altijd voor om de opdrachtgever aan het roer te laten staan: hij of zij kiest en beslist. SynTrans helpt, adviseert, stuurt mee maar altijd “namens” en niet “in plaats van”.

Brede, beproefde ervaring in advisering

Naast praktijkervaring heeft SynTrans ruime advieservaring, opgedaan bij schoolbegeleidingsdiensten en bij het ministerie van OCW. Synergie van praktijk- en advieservaring levert een doorwrochter en efficiënter eindresultaat.

Tarieven, passend bij onderwijs als maatschappelijke instelling

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid past het SynTrans niet om gepeperde rekeningen te sturen. We rekenen een tarief waarmee we goed ons werk kunnen doen maar waarbij we rekening houden met de, in onze ogen, grenzen van het maatschappelijk toelaatbare.

Zoekt u een passend samenwerkingsverband?