Interim management

SynTrans heeft bij vele stichtingen en scholen de rol van interim-manager vervuld. Op het niveau van de bestuurder en op die van de directeur. Elke situatie en opdracht vragen iets anders van de interim-bestuurder of interim-directeur. Iets anders en iets eigens, aansluitend bij de situatie van de stichting of school op dat moment.

Een periode van interim-management o.l.v. SynTrans kenmerkt zich door de transformatie naar de gewenste situatie met daarbij de synthese met wat er al aan kracht is. Waardering en erkenning voor alle altijd aanwezige positieve elementen zijn de basis om via de tussenfase van interimmanagement weer op eigen kracht te gaan koersen.  Belangrijk daarbij is om met elkaar afstemming te hebben welke vorm van tijdelijk leiderschap de juiste en gewenste is om weer optimaal in die eigen kracht terecht te komen.

Ondersteuning nodig?

De Helpdesk van SynTrans biedt uitkomst voor die vele vragen waar u even snel een antwoord op wilt hebben maar niet de tijd hebt om het uit te zoeken.

Volledig gratis!

Wat wij u bieden:

Betrokkenheid vanuit oprechte binding met onderwijs

De mensen van SynTrans hebben hart voor het onderwijs en helpen bestuurders en directie met overtuiging bij het oplossen van vraagstukken. Uiteindelijk doel: de leerling moet er beter van worden.

Standaardoplossingen bestaan niet; SynTrans biedt altijd maatwerk

Elk vraagstuk heeft een eigen oplossing nodig: standaardoplossingen kunnen voor een deel soelaas bieden maar om uiteindelijk tot de kern door te dringen is een eigen, specifieke aanpak nodig.

Kennis van onderwijs door eigen praktijkervaring

Vanuit jarenlange ervaring voor de klas en als directeur en bestuurder kunnen de mensen van SynTrans putten uit een zeer rijke praktijkervaring. Weten wat er speelt is van onschatbare waarde bij het oplossen van vraagstukken.

Opdrachtgever blijft altijd in the lead

SynTrans kiest er altijd voor om de opdrachtgever aan het roer te laten staan: hij of zij kiest en beslist. SynTrans helpt, adviseert, stuurt mee maar altijd “namens” en niet “in plaats van”.

Brede, beproefde ervaring in advisering

Naast praktijkervaring heeft SynTrans ruime advieservaring, opgedaan bij schoolbegeleidingsdiensten en bij het ministerie van OCW. Synergie van praktijk- en advieservaring levert een doorwrochter en efficiënter eindresultaat.

Tarieven, passend bij onderwijs als maatschappelijke instelling

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid past het SynTrans niet om gepeperde rekeningen te sturen. We rekenen een tarief waarmee we goed ons werk kunnen doen maar waarbij we rekening houden met de, in onze ogen, grenzen van het maatschappelijk toelaatbare.

Heeft u tijdelijk leiderschap nodig om weer op koers te komen?