Onderwaterfoto

Wat speelt zich onder de waterlijn af in uw organisatie of op (één van) je scholen? Welke belemmeringen bevinden zich daar? Of: welke positieve krachten blijven onbenut? De onderwaterfoto van SynTrans zorgt voor een snelle en doeltreffende analyse met concrete aanbevelingen!

Een onderwaterfoto geeft antwoord op de vraag: ‘Welke beelden hebben we in de organisatie van elkaar en wat kan dat betekenen?’  Via de onderwaterfoto laat SynTrans de gezonde en sterke kanten van de organisatie zien. Maakt deze nog weer eens expliciet. Tegelijk haalt het ook de kwetsbare en mogelijk minder gezonde aspecten in de organisatie boven tafel.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan frustraties of latente onvrede die belemmerend of zelfs blokkerend kunnen werken in de ontwikkeling. Zo ontstaat oog voor mogelijke fixaties en worden informele machtsbronnen belicht. Zaken die belangrijker en invloedrijker zijn dan je kon vermoeden, worden van onbewust naar bewust getild en van impliciet naar expliciet.

Praktijkvoorbeeld onderwaterfoto

Wat wij u bieden:

Betrokkenheid vanuit oprechte binding met onderwijs

De mensen van SynTrans hebben hart voor het onderwijs en helpen bestuurders en directie met overtuiging bij het oplossen van vraagstukken. Uiteindelijk doel: de leerling moet er beter van worden.

Standaardoplossingen bestaan niet; SynTrans biedt altijd maatwerk

Elk vraagstuk heeft een eigen oplossing nodig: standaardoplossingen kunnen voor een deel soelaas bieden maar om uiteindelijk tot de kern door te dringen is een eigen, specifieke aanpak nodig.

Kennis van onderwijs door eigen praktijkervaring

Vanuit jarenlange ervaring voor de klas en als directeur en bestuurder kunnen de mensen van SynTrans putten uit een zeer rijke praktijkervaring. Weten wat er speelt is van onschatbare waarde bij het oplossen van vraagstukken.

Opdrachtgever blijft altijd in the lead

SynTrans kiest er altijd voor om de opdrachtgever aan het roer te laten staan: hij of zij kiest en beslist. SynTrans helpt, adviseert, stuurt mee maar altijd “namens” en niet “in plaats van”.

Brede, beproefde ervaring in advisering

Naast praktijkervaring heeft SynTrans ruime advieservaring, opgedaan bij schoolbegeleidingsdiensten en bij het ministerie van OCW. Synergie van praktijk- en advieservaring levert een doorwrochter en efficiënter eindresultaat.

Tarieven, passend bij onderwijs als maatschappelijke instelling

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid past het SynTrans niet om gepeperde rekeningen te sturen. We rekenen een tarief waarmee we goed ons werk kunnen doen maar waarbij we rekening houden met de, in onze ogen, grenzen van het maatschappelijk toelaatbare.

Benieuwd naar hoe uw onderwaterfoto eruit ziet?