Regionale samenwerking in het onderwijs

Uw stichting en scholen staan voor kwaliteit en toekomstbestendigheid. Er is besef van de maatschappelijke functie ten opzichte van de omgeving. Daar hoort bij thuisnabij onderwijs met kwaliteit en duurzaamheid. Wanneer in regio, dorp of wijk de aanwas van leerlingen stagneert vanwege bevolkingskrimp, is samenwerking een oplossing. Regionale samenwerking op basis van een gezamenlijk regionaal plan biedt nieuwe kansen. Samen met collega-besturen, gemeenten en eventueel voorzieningen als kinderopvang. De ondersteuning van SynTrans biedt deskundige procesbegeleiding, gericht op regionale samenwerking op basis van kwaliteit en toekomstbestendigheid. En dit vanuit een maatschappelijk engagement.

Ondersteuning nodig?

De Helpdesk van SynTrans biedt uitkomst voor die vele vragen waar u even snel een antwoord op wilt hebben maar niet de tijd hebt om het uit te zoeken.

Volledig gratis!

Wat wij u bieden:

Betrokkenheid vanuit oprechte binding met onderwijs

De mensen van SynTrans hebben hart voor het onderwijs en helpen bestuurders en directie met overtuiging bij het oplossen van vraagstukken. Uiteindelijk doel: de leerling moet er beter van worden.

Standaardoplossingen bestaan niet; SynTrans biedt altijd maatwerk

Elk vraagstuk heeft een eigen oplossing nodig: standaardoplossingen kunnen voor een deel soelaas bieden maar om uiteindelijk tot de kern door te dringen is een eigen, specifieke aanpak nodig.

Kennis van onderwijs door eigen praktijkervaring

Vanuit jarenlange ervaring voor de klas en als directeur en bestuurder kunnen de mensen van SynTrans putten uit een zeer rijke praktijkervaring. Weten wat er speelt is van onschatbare waarde bij het oplossen van vraagstukken.

Opdrachtgever blijft altijd in the lead

SynTrans kiest er altijd voor om de opdrachtgever aan het roer te laten staan: hij of zij kiest en beslist. SynTrans helpt, adviseert, stuurt mee maar altijd “namens” en niet “in plaats van”.

Brede, beproefde ervaring in advisering

Naast praktijkervaring heeft SynTrans ruime advieservaring, opgedaan bij schoolbegeleidingsdiensten en bij het ministerie van OCW. Synergie van praktijk- en advieservaring levert een doorwrochter en efficiënter eindresultaat.

Tarieven, passend bij onderwijs als maatschappelijke instelling

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid past het SynTrans niet om gepeperde rekeningen te sturen. We rekenen een tarief waarmee we goed ons werk kunnen doen maar waarbij we rekening houden met de, in onze ogen, grenzen van het maatschappelijk toelaatbare.

Benieuwd hoe wij uw regionale samenwerking kunnen ondersteunen?