Werving en selectie

SynTrans ontzorgt

Een traject van werving & selectie vereist in praktische zin veel verschillende soorten werkzaamheden. Organisatorisch, inhoudelijk, administratief enz. SynTrans neemt deze voor haar rekening en zorgt  ervoor dat alles conform uw wensen verloopt.

SynTrans profileert

Het vinden van een geschikte kandidaat hangt nauw samen met een helder profiel. Dit heldere profiel is gebaseerd op de vraag: wat heeft de organisatie nodig om tot een optimale realisering van haar doelen te komen. Daarbij spelen heden, verleden en toekomst een rol. Heden: wie zijn wij nu, wat doen wij nu. Verleden: waar komen wij vandaan, wat zijn onze tradities en waarden. Toekomst: waar willen we naartoe, welke ontwikkeling willen we inzetten. SynTrans stelt samen met u langs deze lijnen een helder profiel op.

SynTrans ondersteunt het proces

Voor SynTrans staat vast dat uiteindelijk een organisatie zelf de beste keuze maakt. Daarop is onze ondersteuning van het traject gericht: (vertegenwoordigers van) de organisatie zelf kiest, heeft nadien een goed gevoel over de keuze en de totstandkoming daarvan en kan dit verwoorden. Dit betekent dat SynTrans nooit kiest voor een standaardinrichting van het traject. SynTrans komt met een voorstel tot invulling (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat strookt met de rollen die de opdrachtgever voor zichzelf wenst en kiest. Zoals in ieder ondersteuningstraject zal SynTrans er ook hier steeds op aansturen dat de opdrachtgever in the lead is.

SynTrans selecteert voor

Een goede kandidaat voldoet optimaal aan het profiel. Maar er is meer. Er zijn belangrijke kwaliteiten in meer algemene zin, die voor iedere positie van bestuur en leidinggeven cruciaal zijn. Deze basiscompetenties vormen het fundament. SynTrans licht vooraf iedere kandidaat door op die basiskwaliteiten die in overleg met de opdrachtgever een uitroepteken hebben gekregen.

SynTrans beheerst kosten

SynTrans vindt dat de prijs van werving & selectie moet passen bij onderwijs. SynTrans ziet dat de markt fikse standaardtarieven hanteert, los van de vraag hoe arbeidsintensief het traject is. SynTrans heeft als uitgangspunt zoveel als mogelijk inhoud en betrokkenheid te laten prevaleren boven het zakelijke. Deze eigenheid wordt tastbaar in ons tarief. Tarieven die voor SynTrans als passend voelen bij onderwijs als maatschappelijke instelling. Maar ook een tarief dat er voor zorgt dat SynTrans een professionele organisatie kan zijn met wat daarvoor eigentijds nodig is. (Lees meer)

Ondersteuning nodig?

De Helpdesk van SynTrans biedt uitkomst voor die vele vragen waar u even snel een antwoord op wilt hebben maar niet de tijd hebt om het uit te zoeken.

Volledig gratis!

Wat wij u bieden:

Betrokkenheid vanuit oprechte binding met onderwijs

De mensen van SynTrans hebben hart voor het onderwijs en helpen bestuurders en directie met overtuiging bij het oplossen van vraagstukken. Uiteindelijk doel: de leerling moet er beter van worden.

Standaardoplossingen bestaan niet; SynTrans biedt altijd maatwerk

Elk vraagstuk heeft een eigen oplossing nodig: standaardoplossingen kunnen voor een deel soelaas bieden maar om uiteindelijk tot de kern door te dringen is een eigen, specifieke aanpak nodig.

Kennis van onderwijs door eigen praktijkervaring

Vanuit jarenlange ervaring voor de klas en als directeur en bestuurder kunnen de mensen van SynTrans putten uit een zeer rijke praktijkervaring. Weten wat er speelt is van onschatbare waarde bij het oplossen van vraagstukken.

Opdrachtgever blijft altijd in the lead

SynTrans kiest er altijd voor om de opdrachtgever aan het roer te laten staan: hij of zij kiest en beslist. SynTrans helpt, adviseert, stuurt mee maar altijd “namens” en niet “in plaats van”.

Brede, beproefde ervaring in advisering

Naast praktijkervaring heeft SynTrans ruime advieservaring, opgedaan bij schoolbegeleidingsdiensten en bij het ministerie van OCW. Synergie van praktijk- en advieservaring levert een doorwrochter en efficiënter eindresultaat.

Tarieven, passend bij onderwijs als maatschappelijke instelling

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid past het SynTrans niet om gepeperde rekeningen te sturen. We rekenen een tarief waarmee we goed ons werk kunnen doen maar waarbij we rekening houden met de, in onze ogen, grenzen van het maatschappelijk toelaatbare.

Zoekt u de juiste nieuwe directeur/bestuurder?