Wat betekenen de nieuwe opheffingsnormen voor uw scholen?

De nieuwe stichtings- en opheffingsnormen die per 1-8-2018 in werking treden voor de periode 2018-2023, zijn bekend. Door de leerlingendaling is in ruim 80 procent van de gemeenten de opheffingsnorm gedaald. De sterkste daling heeft plaatsgevonden in de perifere regio’s van Noord, Oost en Zuid Nederland.

Het aantal gemeenten met de laagste opheffingsnorm van 23 is bijna verdubbeld van 7 naar 12 gemeenten. Voor die gemeenten kon de opheffingsnorm niet nog verder dalen. Inmiddels geldt voor alle Waddeneilanden de laagste norm.

Slechts in 22 gemeenten is de opheffingsnorm gestegen. Dat zijn vooral gemeenten in het westen van het land.

Het effect op de stichtingsnormen is beperkt. Deze is minimaal 200 en in veel gemeenten met sterke leerlingendaling was die norm al 200.

Wilt u graag weten wat de nieuwe opheffingsnormen betekenen voor de instandhouding van uw school of scholen? SynTrans kan voor u een instandhoudings-analyse maken op basis van de nieuwe normen en de gemiddelde schoolgrootte. U kunt daarvoor contact opnemen met Ilse den Heijer, E: ilsedenheijer@syntrans.nl / T: 06-41229156

Link naar de nieuwe normen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-60549.html