Bevorderen kansengelijkheid

SynTrans heeft de ambitie om van betekenis te zijn in het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.

Dat is mooi gezegd, maar moeilijk en weerbarstig in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Politiek en overheid zoeken het al snel in structuren en budgetten. Dat kan zeker bijdragen Maar voor een onderwijsorganisatie en de daartoe horende scholen ziet SynTrans veel meer belang in het gemeenschappelijk creëren van een concreet beeld waar je echt van invloed kan zijn. Of wel: wat zijn in je schoolorganisatie en/of school concrete zaken waarmee je met jouw invloed en aanpak kansengelijkheid bevordert? En hoe kan je die zaken onderdeel laten zijn van de visie die je hebt en het beleid dat je voert? Hoe zorg je ervoor dat wat je doet aan het bevorderen van kansengelijkheid, succesvol is en wel zodanig dat het je medewerkers succeservaringen geeft?

We doen op dit moment nader onderzoek op scholen om effecten van concrete maatregelen in beeld te krijgen.  Wil je meer weten neem dan contact op met Jan Smid of Wim Davelaar.

16077-inspiratiekaartkansenongelijkheidrgb