Brief Syntrans aan Vaste Kamercommissie OCW inzake evaluatie fusietoets

In het notaoverleg van 7-12-2015 van de Vaste Kamercommissie OCW wordt onder mee de evaluatie van de Wet fusietoets besproken .  Jan Smid van Syntrans vraagt, namens verschillende schoolbesturen, aandacht voor het feit dat de Wet fusietoets in de praktijk een belemmering blijkt te zijn om te komen tot logische bestuurlijke structuren.

brief aan Vaste kamercommissie OCW, fusietoets 3-12-2015