Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs

Vandaag publiceerde de Onderwijsraad een advies over het versterken van de professionele ruimte van leerkrachten en docenten.  De onderwijsraad kiest voor het begrip handelingsvermogen en komt met een aantal aanbevelingen om het handelingsvermogen van leerkrachten en docenten te versterken. Het versterken van het handelingsvermogen is primair een organisatievraagstuk. De onderwijsraad  vindt dat de overheid hierbij op een gepaste afstand moet blijven.  De onderwijsraad adviseert om de aandacht meer te verleggen van competentieontwikkeling naar de condities en randvoorwaarden die helpen om het handelingsvermogen van onderwijsgevenden te versterken. Zie hier de volledige publicatie