Eindrapport Evaluatie wet fusietoets gereed

De Adviescommissie fusietoets in het onderwijs (CFTO) heeft de Wet fusietoets in het onderwijs geëvalueerd.  De belangrijkste bevinding formuleert de CFTO als volgt:

Per saldo adviseren de onderzoekers een fundamentele heroverweging van de Wet fusietoets in het onderwijs en de Beleidsregels fusietoets. In het funderend onderwijs wordt een discrepantie gezien tussen de huidige toetsnormen en hoe de keuzevrijheid en de menselijke maat feitelijk worden ervaren. De onderzoekers bevelen aan de wet- en regelgeving zo in te richten dat partijen op lokaal en regionaal niveau optimaal kunnen samenwerken, en het toetskader meer focust op echte risicogevallen ten aanzien van menselijke maat en keuzevrijheid. Daarbij zouden de sectorale verschillen meer leidend moeten zijn.

Eindrapport_’Evaluatie_Wet_fusietoets’

brief aan de 2e kamer inzake fusietoets