Fusietoets wordt afgeschaft voor zowel po als vo

In de kamerbrief van 20 april 2018 is bekendgemaakt dat het kabinet heeft besloten dat de fusietoets voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. Hiermee wordt invulling gegeven aan hetgeen in het regeerakkoord is afgesproken. De wijziging gaat zelfs nog een stapje verder. Aanvankelijk zou in het voortgezet onderwijs de fusietoets alleen worden geschrapt in krimpsituaties.

Er is een wetswijziging nodig voordat de fusietoets uit de wet voor primair en voortgezet onderwijs wordt geschrapt. Dat zal naar verwachting begin 2020 gerealiseerd zijn. Het kabinet streeft naar aanpassing van de Regeling fusietoets per 1 augustus 2018, zodat vanaf die datum toetsplichtige fusies alleen nog maar procedureel worden getoetst, totdat de wet is gewijzigd. De Commissie Fusietoets (CFTO) wordt opgeheven.

Het opstellen van een rapportage met daarin de effecten er argumenten voor de fusie blijft verplicht, naast de instemming van de medezeggenschap.

Wilt u zich binnen uw bestuurlijke organisatie of school oriënteren op de mogelijkheden van een bestuurlijke of scholenfusie? SynTrans heeft jarenlange ervaring bij de begeleiding van fusieprocessen en helpt u graag verder. Meer informatie over onze aanpak vindt u bij onze diensten

Bron: www.rijksoverheid.nl
Het volledige nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid vindt u
hier
En de link naar de kamerbrief