Hoe efficiëntie het risico uit het onderwijs haalt

Johannes Visser bespreekt in de Correspondent het nieuwe boek van  Gert Biesta, Het prachtige risico van het onderwijs. In dit boek zet Gert Biesta zich af tegen het idee dat onderwijs niet meer is dan de effectieve productie van vooraf gedefinieerde leeropbrengsten.

Wie van het onderwijs eist dat de output controleerbaar is, ziet niet in dat onderwijs een proces is dat altíjd omgang met anderen vereist. De uitkomst van dat proces kan niet op voorhand worden vastgelegd, net zomin als het resultaat van de opvoeding bekend is wanneer een baby zijn eerste stapjes zet.