Hoe kijkt Sander Dekker naar artikel 23 van de grondwet

Onder de titel ‘Het is maar wat je vrijheid van onderwijs noemt’ schreef staatssecretaris Sander Dekker deze week een artikel voor de opiniepagina van het NRC.   Een citaat:

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Dat zou ook zo voor het onderwijs moeten zijn. We kunnen meer ruimte voor nieuwe scholen scheppen, als daar tegenover staat dat er een betere toets op kwaliteit komt. Daarom stel ik de Tweede Kamer voor om de wetgeving op twee wezenlijke punten aan te passen. Ten eerste zouden we van nieuwe scholen in de toekomst niet langer moeten eisen om per se een levensbeschouwelijke richting te vertegenwoordigen. Scholen kunnen dan niet alleen op basis van geloof worden opgericht, maar ook op basis van een goed onderwijsidee.