Jeugdmonitor CBS is uit

Rond de 13% van de kinderen  maakt deel uit van een gezin dat onder de armoedegens leeft. Voor een gezin met twee kinderen betekent dit dat er minder dan 1.350 euro per maand te besteden is.

Rond de 15% van de kinderen in Nederland woont in een eenoudergezin. In de grote steden loopt dit percentage op tot boven de 25%.

Rond de 47% van de 15-jarigen volgt onderwijs binnen het vmbo en 40%  zit op het havo/vwo  Ruim 23% van de leerlingen in het VMBO hebben een indicatie voor leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO). Bijna 19% van de leerlingen zit op het VWO. Rond de 5% volgt het gymnasium.

2015-landelijke-jeugdmonitor-jaarrapport-2015