Onderwijsraad en de roep om leerling centraal te stellen

De regering heeft de onderwijsraad verzocht om advies uit te brengen over wat het betekent om leerlingen meer centraal te stellen in het onderwijs. De onderwijsraad zal onderzoeken in hoeverre het centraal stellen van de leerlingen wenselijk is en of ons onderwijsstelsel belemmeringen opwerpt, waardoor de leerling niet centraal staat.  Een ieder kan bijdragen aan de voorbereiding van dit advies.