Oprichten nieuwe school eenvoudiger

Staatssecretaris Sander Dekker schreef deze week een brief aan de Tweede Kamer over een aangepaste interpretatie van artikel 23. Het moet eenvoudiger worden om een nieuwe school op te richten. Ouders of docenten die een goed plan hebben voor een nieuwe school moeten meer ruimte krijgen om dit plan uit te voeren.  Het begrip levensbeschouwelijk richting krijgt, als het aan de staatssecretaris ligt, een minder zware betekenis.  Een kort citaat uit de brief:

Behalve dat veel nieuwe initiatieven volgens de huidige interpretatie van de wet geen ‘richting’ zijn en dus op die basis niet van start kunnen, lopen zij ook aan tegen de manier waarop de belangstelling voor een school moet worden aangetoond. Hierdoor lukt het jaarlijks maar weinig nieuwe scholen om te starten (in het primair onderwijs jaarlijks tien tot vijftien scholen op een totaal van 6800 en in het voortgezet onderwijs jaarlijks gemiddeld één à twee op een totaal van 655). Dit biedt weinig ruimte in het stelsel voor nieuwe scholen en daarmee ook weinig ruimte voor innovatie.