PO-Raad en VO-raad pleiten voor directe afschaffing fusietoets voor funderend onderwijs

In een brief aan de Vaste Kamercommissie OCW pleiten de PO-Raad en VO-Raad voor directe afschaffing van de fusietoets. Zij stellen dat uit de zeer kritische  evaluatie van de wet blijkt dat deze contraproductief werkt.  De ondubbelzinnigheid van deze uitkomst maakt verder overleg overbodig. Op 7 december a.s. bespreekt de Vaste Kamercommissie o.a. over de gevolgen van de leerlingendalingen in het funderend onderwijs.

brief po-raad fusietoets gericht aan vaste kamercommissie OCW