Staat van het onderwijs

De inspectie constateert in dat scholen in kwaliteit sterk van elkaar verschillen. Dat is geen verrassende bevinding. Wel verrassend is de constatering dat de oorzaak voor die verschillen gezocht wordt in de  ‘nadelen’ van de rijke veelvormigheid van het Nederlandse onderwijsbestel.

De+Staat+van+het+Onderwijs+hoofdlijnen