SynTrans onderzoekt optimaal onderwijsaanbod in Lindenheuvel, Geleen

Door de daling van het aantal kinderen op de drie scholen in de wijk Lindenheuvel, hebben de twee schoolbesturen – Kindante en Triade – besloten om gezamenlijk onderzoek uit te laten voeren naar de wijze waarop het onderwijs in de wijk voor de toekomst het beste kan worden vormgegeven.

In de wijk Lindenheuvel liggen drie basisscholen: BS ’t Heuvelke en BS De Springplank van Stichting Triade en OBS De Duizendpoot van Stichting Kindante. De wijk Lindenheuvel heeft, net als de hele provincie Limburg, te maken met krimp. Hierdoor daalt het aantal kinderen op de basisscholen in Lindenheuvel al jaren. De twee schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor toekomstbestendig onderwijs in deze wijk. De kwaliteit van onderwijs staat voorop voor álle kinderen in dit gebied. Beide besturen hebben daarom besloten om een onderzoek te laten doen hoe het basisonderwijs het beste kan aansluiten bij wat de wijk en de kinderen nodig hebben. Op basis van het advies nemen de besturen een concreet besluit over de toekomst en inrichting van het onderwijs in Lindenheuvel.

Onderzoek

Komende maanden worden gesprekken gevoerd met leraren, ouders, medezeggenschapsraden en de directeuren van De Springplank, De Duizendpoot en ‘t Heuvelke. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met andere partijen die bij de school zijn betrokken, zoals de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het samenwerkingsverband.

Kans

Het is belangrijk dat in de toekomst het onderwijs zo goed mogelijk past bij wat de wijk nodig heeft. De schoolbesturen zien het als een kans om, op basis van het onderzoek dit schooljaar, de beste keuze te maken voor goed onderwijs voor de kinderen in Lindenheuvel.

Ondersteuning

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee externe specialisten: Ilse den Heijer en Henk Hylkema van SynTrans. Henk en Ilse hebben ruime ervaring met onderwijs en onderzoek op scholen. Zij werken tijdens het onderzoek intensief samen met de directeuren van de drie scholen.

Bron: Sittard-Geleen nieuws