VO-Raad vraagt om maatregelen die de gevolgen van krimp opvangen

De VO-Raad vraag om een reeks van maatregelen om de gevolgen van krimp op te vangen. Die voorgestelde maatregelen hebben uitsluitend betrekking op de extra financiële ruimte die scholen geboden wordt om de nabijheid van het onderwijs in stand te houden. Wij vinden die insteek te beperkt. De gevolgen van krimp kennen ook een pedagogische dimensie. Te weinig leerlingen binnen een afdeling of sector heeft een impact op de kwaliteit van de leeromgeving. Het van elkaar en met elkaar leren vraagt om een bepaald volume en variëteit. De nabijheid van onderwijs is binnen ons onderwijsbestel een kostbaar goed. Toch is het openhouden van scholen voor ons niet alleen een kwestie van geld. Voor de aanpak van de krimp is het ook de moeite waard om te kijken naar de ons omringende landen. Krimp is een regionale aangelegenheid die maatwerk vraagt. Elke situatie is anders.

Een internationale vergelijking tussen krimpregio’s