Voorbeeld uitspraak Raad van State casus fusietoets

Eerder dit jaar behandelde de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak een casus waarbij de fusietoets centraal stond.  De staatssecretaris onthield zijn goedkeuring aan een fusie tussen het christelijk basisonderwijs en het christelijk speciaal basisonderwijs in Dokkum.  De wet fusietoets stond hierbij centraal. De Raad van State komt tot de uitspraak dat deze onthouding ongegrond is.

Uitspraak Raad van State inzake casus fusietoets