Vorming samenwerkingsbestuur en samenwerkingsschool wordt eenvoudiger!

De eerste kamer heeft deze week het wetsvoorstel Samen Sterker door vereenvoudiging samenwerkingsscholen aangenomen. Dat is erg mooi nieuws voor alle besturen en scholen die samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs verder willen vormgeven en/of formaliseren.

Een bestuurlijke fusie tussen een openbaar en bijzonder schoolbestuur is in de toekomst niet meer gebonden aan de restrictie dat een school gered moet worden door de fusie, voordat bestuurlijk kan worden samengegaan. Dit biedt schoolbesturen mooie kansen om een toekomstbestendig onderwijsaanbod te behouden en het onderwijs optimaal aan te laten sluiten op de wensen van ouders en leerlingen.

De vorming van een formele samenwerkingsschool wordt met de nieuwe wet ook gemakkelijker. Dat geldt voor de vorming van nieuwe samenwerkingsscholen, maar ook voor fusies in het verleden tussen openbare en bijzondere scholen.

Wilt u graag weten wat de wetswijziging voor u betekent? Dan kunt u contact opnemen met de gratis helpdesk van Syntrans: info@syntrans.nl