Waarom zijn er 10-minuten gesprekken

Op heel veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs(ca. 70%) kunnen ouders in gesprek met een leerkracht of docent door in te schrijven op een 10-minuten gesprek.  Elke week onderzoekt BNR nieuwsradio een onderwijsvraag. Onlangs was die vraag: Waarom zijn er 10-minuten gesprekken.  Een onderliggende vraag daarbij was: Hoe kan ouderbetrokkenheid worden vergroot. Zie hier de neerslag van dit