Wet werk en zekerheid zit in de weg

De PO-raad trekt aan de bel. De wet werk en zekerheid is een belemmering voor voldoende aanbod van flexibele invalkrachten. De gezamenlijke invalpools kunnen in de praktijk niet voldoen aan de wisselende vraag naar kortdurende vervanging in scholen. Het uitgangspunt dat een afwezige leraar in het primair onderwijs altijd wordt vervangen is op dit moment niet te handhaven. Dit levert spanningen op in scholen.  De PO-raad pleit voor een ontheffing op de wet werk en zekerheid voor het onderwijs.

Het tekort aan invalkrachten is niet alleen toe te schrijven aan de wet werk en zekerheid. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen. Dat verdient nader onderzoek.