Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod aanvaard in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 6 juni 2017 als hamerstuk afgedaan. Wanneer de wet precies van kracht wordt is nog niet duidelijk.

Het wetsvoorstel bevat de volgende onderdelen:

  • Voor schoolbesturen wordt het makkelijker om hun school te verplaatsen.
  • Uitbreiden met een richting en het veranderen van de richting of omzetten van openbaar naar bijzonder of andersom wordt eenvoudiger.
  • Nevenvestigingen kunnen in de toekomst een ander richting hebben dan die van de hoofdvestiging.
  • Het splitsen van de gemeentelijke opheffingsnorm kan tussentijds worden doorgevoerd in plaats van eens per vijf jaar.
  • Om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk alle belanghebbenden zijn betrokken bij een fusie of sluiting van een school moet eerst de achterban worden geraadpleegd, voordat de medezeggenschapsraad kan instemmen met de fusie  of kan adviseren over de sluiting van een school.
  • Voordat een besluit kan worden genomen tot omzetting of wijziging van de grondslag van een school zal ook eerst een achterbanraadpleging plaats moeten vinden.

Het wetsvoorstel is te benaderen via de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/16/wetsvoorstel-toekomstbestendig-onderwijsaanbod-in-het-basisonderwijs

Wilt u graag weten wat het wetsvoorstel voor uw specifieke situatie betekent, neem dan contact op met Ilse den Heijer E: ilsedenheijer@syntrans.nl