Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod unaniem aangenomen in de Tweede Kamer

Op 11 mei 2017 heeft de plenaire behandeling van het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod primair onderwijs plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Dinsdag 16 mei is het wetsvoorstel en een amendement van Kamerlid Bruins – over raadpleging van ouders bij het van kleur verschieten van een school – aangenomen door de Tweede Kamer. Als laatste stap moet alleen de Eerste Kamer zich nog buigen over het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel bevat de volgende onderdelen:

  • Voor schoolbesturen wordt het makkelijker om hun school te verplaatsen.
  • Uitbreiden met een richting en het veranderen van de richting of omzetten van openbaar naar bijzonder of andersom wordt eenvoudiger.
  • Nevenvestigingen kunnen in de toekomst een ander richting hebben dan die van de hoofdvestiging.
  • Het splitsen van de gemeentelijke opheffingsnorm kan tussentijds worden doorgevoerd in plaats van eens per vijf jaar.
  • Om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk alle belanghebbenden zijn betrokken bij een fusie of sluiting van een school moet eerst de achterban worden geraadpleegd, voordat de medezeggenschapsraad kan instemmen met de fusie of kan adviseren over de sluiting van een school.

Het amendement van Kamerlid Bruins regelt dat bij omzetting van een school of verandering van de grondslag de achterban wordt geraadpleegd.

Wilt u graag weten wat het wetsvoorstel voor uw specifieke situatie betekent, neem dan contact op met Ilse den Heijer E: ilsedenheijer@syntrans.nl

Het amendement en wetsvoorstel kunt u via de volgende links terugvinden:

Amendement: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z06121&did=2017D12822

Wetsvoorstel:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/16/wetsvoorstel-toekomstbestendig-onderwijsaanbod-in-het-basisonderwijs