Diensten

SynTrans concentreert zich op een zorgvuldig samengesteld en compact dienstenpakket. Dit betekent focus op actuele thema’s in het primair en voortgezet onderwijs. Het woord ‘actueel’ verwijst enerzijds naar vragen vanuit overheid en politiek en anderzijds naar behoeften die onderwijsorganisaties zelf op dit moment hebben. Bovendien is ons dienstenpakket zo ingericht dat er verschillende maar wel samenhangende onderdelen te onderscheiden zijn. De opdrachtgever voert zelf regie over samenstelling en omvang van ieder onderdeel en over de mate waarin SynTrans wordt betrokken.

De diensten van SynTrans en de invulling daarvan zijn niet een jarenlang vaststaand gegeven. Het aanbod beweegt mee met de actualiteit van het onderwijsveld en de wetgever. Hetzelfde geldt voor de expertise van SynTrans. Ook deze ontwikkelt zich mee met de inzichten, vragen en opdrachten die op een bepaald moment aandacht vragen.

Onderstaand zie je de trajecten waarop SynTrans op dit moment de nadruk op legt.

Fusie en instandhouding

Bestuurlijke- en scholenfusies: betrokkenheid en draagvlak leiden tot een succesvol fusieproces.

read more
Interim management

SynTrans Interim-management: transformatie naar gewenste situatie met synthese van bestaande kracht.

read more
Werving en selectie

SynTrans werving en selectie: vanuit een duidelijke analyse van uw organisatie of school. Van analyse naar synthese!

read more
Onderwaterfoto

De onderwaterfoto: een momentopname van de huidige situatie. De gezonde-en sterke kanten en de kwetsbare- en minder gezonde aspecten van de organisatie komen boven tafel. Om deze te herkennen, erkennen en ermee aan de slag te gaan.

read more
Kansengelijkheid

Kansengelijkheid: mooi gezegd, maar moeilijk en weerbarstig in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat wat je doet aan het bevorderen van kansengelijkheid, succesvol is en wel zodanig dat het medewerkers succeservaringen geeft?

read more
Governance van samenwerkingsverbanden

Hoe creëer je enerzijds een eigentijdse scheiding van bestuur, toezicht en medezeggenschap en anderzijds een voldoende commitment van de participerende schoolbesturen.

read more
Bestuursondersteuning

Met deze dienst helpt SynTrans in situaties waarbij (tijdelijk) extra energie, kracht en expertise nodig is om lastige situaties het hoofd te bieden en de ruis weg te nemen.

read more
Regionale samenwerking

Verminderde aanwas vanwege bevolkingskrimp noopt tot verder kijken dan het eigen schoolhek. Regionale samenwerking kan daarin een goede oplossing zijn en zelfs nieuwe kansen bieden voor zaken waar voorheen geen mogelijkheid toe was.

read more
Ondersteuning nodig?

De Helpdesk van SynTrans biedt uitkomst voor die vele vragen waar u even snel een antwoord op wilt hebben maar niet de tijd hebt om het uit te zoeken.

Volledig gratis!

Bent u op zoek naar een nieuwe bestuurder of directeur?