Over SynTrans

De afbeelding ‘wandelende’ silhouetten in de wind staat symbool voor wat Syntrans in de praktijk voor u kan betekenen. Syntrans analyseert met een scherpe en wijde blik  wat een situatie vraagt om beweging te brengen in wat stagneert of dreigt vast te lopen. Daarbij komen we tot een synthese van wat er is en wat er zou moeten zijn.

SynTrans is Jan Smid en Bernard Jacobs. Wij zijn professionals met hart voor onderwijs. Specialisten die het primair- en voortgezet onderwijs kennen van binnenuit. In de hele range van leraar tot directeur/rector tot en met bestuurder. Daarbij is er de synthese met ervaring in ondersteuning en advies. De ideale combinatie: kennis van onderwijs door eigen praktijkervaring in harmonie met beproefde adviesvaardigheden. Belangrijke aanvulling op deze expertise zijn collega’s met een juridische, communicatieve en financiële achtergrond. Onmisbare schakels in de eigentijdse wereld van schoolorganisaties.

Voor wie is SynTrans?

SynTrans werkt voor het primair en voortgezet onderwijs. Gericht op het niveau van bestuur en directie: de mensen aan het roer, bepalend voor richting en ontwikkeling. Zij die een beslissende invloed mogen hebben op heden en toekomst, medewerkers daarop aansturen en zo de dagelijkse praktijk van onderwijs en opvoeding vormgeven. Bestuurders en leidinggevenden die, ondanks wat regels, wetten en protocollen soms voorschrijven, zich in staat voelen eigen richting te bepalen voor hun onderwijsorganisatie en school. SynTrans adviseert en begeleidt hen waar gewenst en toont zich als inventief en creatief. Daarbij is zeker ook oog voor het belang van alle betrokkenen. SynTrans ondersteunt u als bestuurder, rector of directeur om door te pakken op het goede moment, op de goede thematiek en met de juiste strategie.

Partner van bestuur en directie

SynTrans werkt vanuit partnerschap. Is partner voor bestuur en directie met haar kennis, ervaring en creativiteit. SynTrans is er niet voor wie zichzelf weg manoeuvreert uit het hart van de verandering en ontwikkeling. SynTrans is er voor wie bewust in dat hart wil zitten. En voor de bestuurder, rector en directeur die daarbij open staat voor kennis en creativiteit van buitenaf.

Partnerschap betekent voor SynTrans niet dat we als vanzelf de kleur van de opdrachtgever aannemen. Wij stimuleren belangstelling voor strategieën die ook een wat andere denkrichting laten zien. Uitgenodigd worden om ook op een net wat andere manier ergens naar te kijken. Een manier die je misschien daarvoor niet kende.

Dat is in de visie van SynTrans het begin van een gewenste verandering en ontwikkeling: naast het bestaande en vertrouwde perspectief vanuit een andere hoek naar een vraagstuk of thema kijken. Daarbij gaat het zeker niet alleen maar om grote ontwikkelings- en vernieuwingstrajecten. Ook bij meer enkelvoudige en regelmatig terugkerende projecten en trajecten geeft schakelen tussen meer en minder vertrouwde percepties uitkomsten die je organisatie verder brengen.

Onze aanpak

In dit traject wordt de huidige situatie besproken en analyseren we de beschikbare gegevens. Hier maken we een verslag van dat als basis dient voor de vervolgstappen die gezet moeten gaan worden om de geformuleerde doelstellingen te behalen.

In dit traject worden de vervolgstappen aangegeven die gezet moeten worden om de gewenste doelstellingen te behalen, de invulling van de personele bezetting aan beide zijden en het tijdschema waarbinnen het proces wordt gerealiseerd.

Per fase wordt een begroting gemaakt zodat vanaf het begin duidelijk is wat de kostenconsequenties van het project zijn. SynTrans hanteert een tarief tussen de €90 en 120,- per uur ex. btw.  Het tarief is mede afhankelijk van het type opdracht.

Uitwerking van het plan van aanpak met daarbij de tussentijdse evaluaties om het project efficient te laten verlopen.

Afronding van het project en het verwerken van feed-back op het proces. Eventuele vervolgstappen plannen om nieuwe situatie te monitoren.

Wilt u meer informatie over onze manier van werken?